ASUNTOAUTON VUOKRAUKSEN EHDOT

1. Vuokraus sisältää:

Auton 2000km lisäveloitus 0.10€/lisäkilometri
Auton käytön opastuksen ja neuvonnan tarvittaessa
Arvonlisäveron 24 %
Täyskaskovakuutuksen, asiakkaan omavastuuosuus 750€ / vahinko
Yleisimmät keittiövälineet
WC-kemikaalit
Sähköjohdot
Markiisi
TV ja DVD- soitin

VUOKRAAN EI SISÄLLY:
Polttoaine (Diesel)
Kaasu (auton voi palauttaa vajaalla pullolla silloin veloitamme 25/täyttö)
Loppusiivous (veloitamme siivouksesta 120e etukäteen sovittuna)

AUTO PALAUTETAAN:
Siivottuna ja pestynä
Varusteet ja astiat puhtaana paikoillaan
Jätesäiliö ja WC- kasetti tyhjennettynä
Polttoainetankki täynnä (Diesel)
Kaasupullot täytenä tai 25€/pullo

MUUTA:
Jos asiakas myöhästyy palautus- tai noutotapaamisesta, veloitetaan 50 €/h Jos auto on siivoamatta, veloitetaan 200 €
Jos auton säiliöt ovat tyhjentämättä, veloitetaan 100 €
Jos autossa on tupakoitu, veloitamme 750 €
Jos autossa on sääntöjen vastaisesti kuljetettu eläimiä, veloitamme 300 €

Lisäksi:
a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. Vastuu autosta vuokrauksen aikana:

2.1 Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus on kielletty.
2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajantahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
3. Vuokran maksu
3.1 Arvioitu vuokra peritään etukäteen. Maksun voi suorittaa pankkisiirrolla tai käteisellä. Varauksen yhteydessä maksetaan 400€varasmaksua. Mikäli tätä ei ole maksettu 3 päivän aikana varauksesta, varaus peruuntuu. Varausmaksu on osa vuokrahintaa eli se vähennetään vuokran kokonaismaksusta.
3.2 Sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut aiheutuneet maksut Vuokraaja on vastuussa kaikista sakoista, pysäköintivirhemaksuista ja muista omasta toiminnastaan aiheutuneista kuluista, sekä niiden aiheuttamista perintäkustannuksista.

4.1 Vuokrausajat (sovitaan aina erikseen), palautus ja omavastuu
Viikko: Sunnuntai klo 19:30 – Sunnuntai klo 15:00 Muu aika Normaali vuorokausimaksu on 140 / päivä. Viikkohinta sovitaan kuitenkin ajan kohdan mukaan. Muut aikataulut ovat myös mahdollisia sovittaessa. Mikäli auton palautus on myöhästymässä, tulee siitä välittömästi ilmoittaa vuokraajalle. Ilmoittamatta myöhästyneestä autosta veloitamme jokaiselta alkavalta tunnilta 50.
4.2 Auton palautus Auton on oltava palautettaessa siivottuna sisältä ja wc-kasetti tyhjennettynä ja muutenkin vastaavassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Mahdolliset siivouskulut ja vauriot veloitetaan asiakkaalta. (Ulkopuolelta ei tarvitse pestä.) Mikäli autoa ei ole siivottu sisältä tai WC-kasetti on tyhjentämättä, veloitamme siivouksesta 200€.
4.3 Omavastuu: Vakuutuksen omavastuuosuus on 750 /vahinko. Huom! Tupakointi autossa on ehdottomasti kielletty, jos tätä sääntöä rikotaan, velvoitamme vuokraajan maksamaan korvauksena hajuhaitasta 1000.

5. Huom! Asuntoautoon kotieläimen vieminen on ehdottomasti kielletty, ellei asiasta ole vuokraajan kanssa erikseen sovittu, jos tätä sääntöä rikotaan, velvoitamme vuokraajan maksamaan korvauksena 450. Huomioitavaa: Autossa ei ole vuokran antajan puolesta liinavaatteita eikä peitteitä/tyynyjä. Vuokraaja kuitenkin vaatii, että liinavaatteita on käytettävä, kun autossa yövytään.

6. Muut vuokrasopimusehdot
6.1 Asuntoauton käyttö:
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan asuntoautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b) Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan asuntoautoa. Hän saa luovuttaa asuntoauton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Rajoitus ei koske vuokraajan palveluksessa olevia tai hänen ruokakuntaansa kuuluvia henkilöitä. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
c) Asuntoauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d) Asuntoauton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, käsijarru ja ovet on ehdottomasti lukittava.
e) Vuokraamon luovuttaessa asuntoauton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa asuntoauton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
6.2 Vastuu asuntoautosta ja sen varusteista vuokra-aikana
6.2.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan asuntoautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b) Korvaamaan asuntoautosta vuokra-aikana kadonneet / hajonneet osat ja lisävarusteet kokonaisuudessaan.
c) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

7. Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen
7.1 Vuokraaja voi pienentää tai poistaa vastuunsa erillisellä omavastuun pienennys/poistomaksulla. Omavastuun pienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: – ylikuormaus – tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot – ajaminen tyhjillä renkailla – lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta) – ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa – ajaminen teiden ulkopuolella, tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon
7.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
7.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
7.4 Muut maksuvelvollisuudet Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana asuntoauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut. 3. Vuokran maksu a) Varausmaksu maksetaan varauksen tehdessä, jonka suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. b) Vuokran loppuosa maksetaan 14 päivää ennen lähtö tilillemme. c) Varausmaksua ei palauteta. 4. Vuokraamon velvollisuus Vuokraamon on luovutettava asuntoauto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena asuntoauton varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet asuntoauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa asuntoautoa käyttöönsä tehdyn varauksen mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.

8. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

9. Matkamittarin Vuokraamomme autoilla on 2000 / viikko kilometriraja. Ylimenevistä kilometreistä veloitetaan 0.45 / 1km, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

10. Polttoaine ja asuntoauton hoito
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

11. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle asuntoautossa ilmenneestä virheestä tai asuntoautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa asuntoautoa vuokraamon kustannuksella enintään 100 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava asuntoauton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta. b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. c) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

12. Asuntoauton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä
a) Asuntoauto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun asuntoauto on luovutettu vuokraajalle. b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä asia ilmoitetaan poliisille. c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

13. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ.

13.1 Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.

13.2 Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa.
a. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.
b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

14. Sopimuksen purkautuminen
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään asuntoautoa asianmukaisesti. Jos asuntoauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan asuntoauton viivytyksettä vuokraamolle.

15. Asuntoauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle
Asuntoauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Ulkomailla omavastuu vahinkotapauksissa määräytyy vakuutusyhtiön vaatimusten mukaan.

16. Sopimusta koskevat riidat
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

LEMPÄÄLÄSSÄ 25.6.2018

TRADE BIRD OY