Rekisteri- ja tietosuojaseloste

olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME

Keräämme henkilötietojasi silloin, kun tulet asiakkaaksemme, käytät palveluitamme, osallistut järjestämiimme tapahtumiin, käyt koeajamassa auton tai asioit muutoin kanssamme jättämällä yhteydenottopyynnön, tilaamalla uutiskirjeen tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi, keräämällä tietoja siitä mitä ostat ja mitä Vehon palveluita käytät. Hankimme henkilötietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta.

Itse antamasi tai käyttäytymisestäsi keräämämme henkilötiedot

perustiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
tarvittaessa yksilöintiin tarvittava henkilötunnus
syntymäaika
sukupuoli
äidinkieli
tiedot omistamastasi tai käyttämästäsi ajoneuvosta, mukaan lukien sen
rekisterinumero ja alustanumero
markkinointiluvat ja -kiellot
ostamiasi tuotteita ja palveluja koskevat tiedot ja mahdolliset sinulle
tehdyt tarjoukset
maksamisesta kertyvät maksu- ja laskutustiedot
rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana
tutkimuksiin ja kyselyihin antamasi vastaukset
asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
toimipisteidemme valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika ja -paikka
(valvontakameratallenteet eivät sisällä henkilöiden puhetta)
Verkkotunnisteet, kuten IP-osoitteesi ja evästeiden ja muiden vastaavien
teknologioiden avulla kerättävät tiedot.
LUE LISÄÄ EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Muualta saatavat tiedot

Hankimme tietoja yksityisistä rekisteripalveluista, muilta palveluntarjoajilta ja viranomaisten rekistereistä, kuten Väestötietojärjestelmä ja Trafi. Mikäli sopimuksen tekeminen kanssasi edellyttää ulkopuolista rahoituspäätöstä, tarkastamme luottotietosi ennen sopimuksen solmimista.

MIHIN TIETOJASI TARVITAAN

Tuotteiden ja palvelujen myynti ja asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelemme tietojasi ajoneuvojen, palveluiden ja muiden tuotteiden tilaamiseksi ja toimittamiseksi sinun ja Vehon välisen sopimuksen perusteella sekä hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme sinuun. Tässä tarkoituksessa meidän on usein myös tarpeen varmistaa henkilöllisyytesi.

Tarvitsemme tietojasi myös voidaksemme tarvittaessa olla sinuun yhteydessä koskien tilauksiasi, varauksiasi tai ostamiasi tuotteita tai kun itse otat meihin yhteyttä esimerkiksi lisätietojen saamiseksi tai ajanvarauksen tekemiseksi. Myös näissä tilanteissa henkilötietojesi käsittely perustuu Vehon ja sinun väliseen sopimukseen tai Vehon oikeutettuun etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Markkinointi ja viestintä

Käsittelemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseen. Käytämme tietoja omien tuotteiden ja palveluiden myymiseen, suoramarkkinointiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin. Henkilötietojen avulla voimme personoida ja kohdentaa sinulle tarjontaa, jonka uskomme kiinnostavan sinua.

Käytämme henkilötietojasi myös asiakasviestintään. Voimme lähettää sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia tiedotteita ja ilmoituksia.

Henkilötietojesi käsittely perustuu joko nimenomaiseen suostumukseesi tai mikäli olet jo Vehon asiakas, Vehon oikeutettuun etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Silloin kun markkinointi tapahtuu suostumukseesi perustuen, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Sähköisen suoramarkkinoinnin ollessa kyseessä, voit peruuttaa suostumuksesi saamasi viestin lopussa olevasta Peruuta tilaus -linkistä.

Ostamme verkosta mainostilaa mainoksille, joita voidaan näyttää ulkopuolisissa mainosverkostoissa. Mainontaa ostetaan sekä kolmansien osapuolten valmiiksi määrittämien kohderyhmien avulla, että Vehon itse määrittämien kohderyhmien avulla. Mainoksia voidaan kohdentaa myös evästeiden avulla Vehon verkkosivujen käyttöön perustuen. Myös näin tapahtuva markkinointi perustuu Vehon yllä mainittuun oikeutettuun etuun.

Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen

Käytämme henkilötietojasi oikeutettuun etuun ja asiakassuhteeseen perustuen tuotteiden, palveluiden, asiakaspalvelun sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja prosessien hallintaan.

Käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi käsitelläksemme saamiamme asiakaspalautteita ja reklamaatioita. Myös asiakastyytyväisyystutkimuksista saamaamme palautetta käytetään apuna palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Saat sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn kun olet asioinut Vehon automyynnissä tai huollossa. Sinun on mahdollista kieltäytyä vastaanottamasta asiakastyytyväisyyskyselyitä lähettämällä asiasta viesti asiakastiedot@veho.fi

Liiketoiminnallisten yhteistyösuhteiden hoitaminen

Veho käsittelee liiketoiminnallisten yhteistyökumppaneidensa, esimerkiksi sopimuskumppaneidensa, yhteys- ja laskutustietoja hoitaakseen sisäisiä palvelutarpeitaan ja voidakseen pitää yllä sopimus- ja yhteistyösuhteita eri yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi suhteet eri maahantuojiin, logistiikkapalveluihin, laskutus- ja kirjanpitopalvelujen tuottajiin, kiinteistöpalveluihin sekä markkinointikumppaneihin. Henkilötietojen käsittely tässä yhteydessä perustuu useimmiten Vehon oikeutettuun etuun yhteistyösuhteiden mahdollistamiseksi ja hoitamiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja oikeudellisiin vaatimuksiin varautuminen

Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi ja viranomaispäätösten noudattamiseksi. Tällaisia ovat esim. liikennevakuutuslainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, lakisääteinen kirjanpitovelvollisuus sekä verotusta koskevat velvoitteet. Tietoja voidaan käsitellä myös rahanpesun tai terrorismin torjuntaa koskevien lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja myös pystyäksemme varautumaan oikeudellisiin vaatimuksiin, kuten tuote- ja virhevastuusta johtuviin vaatimuksiin.

Turvallisuus ja väärinkäytökset

Käsittelemme henkilötietojasi myös palvelujemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Kameravalvonnan avulla tallentamaamme aineistoa käsittelemme toimitilojemme turvallisuudesta huolehtimiseksi. Tarvittaessa käytämme henkilötietoja myös erilaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tutkintaan.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen
käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja Veholla voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja.

KETKÄ KÄSITTELEVÄT TIETOJASI

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten automyynnissä tai huollossa työskentelevät henkilöt
ja muut sellaiset henkilöt, joilla on työtehtäviensä takia tarve käsitellä henkilötietojasi.

Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sopimukseen perustuen ulkoistetuille palveluntarjoajille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun Vehon peruste käsitellä henkilötietojasi lakkaa, myös käyttämämme palveluntarjoajan on lakattava käsittelemästä henkilötietojasi ilman, että se vaatisi erillisiä toimenpiteitä sinulta.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: tutkimustoimintaan, digitaaliseen markkinointiin, asiakkuuksien hallintaan (CRM), datan rikastamiseen, maksujen käsittelemiseen, laskutukseen ja perintään, järjestelmien toimittamiseen ja ylläpitoon, sekä erilaisten teknisten alustojen tarjoamiseen.

KENELLE TIETOJASI LUOVUTETAAN?

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietojasi annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan itsenäiseen käyttöön. Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja sen mukaisia perusteita.

Luovutamme henkilötietojasi auton valmistajille mm. takuuta varten ja tapauksissa, joissa Trade Bird Oy itse ei ole maahantuoja, myös auton maahantuojille. Tietojen luovutukseen kysytään sinulta suostumus.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille tai poliisille).

Tarvittaessa luovutamme henkilötietoja myös pankeille ja vakuutusyhtiöille luotto- tai vakuutushakemusten vireille panemiseksi puolestasi taikka rahanpesu- ja terrorismi-rikosten torjumiseen liittyvien velvoitteidemme täyttämiseksi. Mahdollisissa maksuhäiriötilanteissa luovutamme henkilötietojasi myös käyttämillemme perintäyhtiöille.

SINUN OIKEUTESI

Sinun on mahdollista tarkistaa mitä tietoja Veholla on sinusta sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei meillä ole velvollisuutta säilyttää niitä esimerkiksi kirjanpitoon, verotukseen tai kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön vuoksi. Tietyissä tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuissa tilanteissa sinulla on myös oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tietosi, jotka itse olet meille toimittanut, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle.

Jos sinulla on OmaVeho -tili, pääset näkemään ja päivittämään omia tietojasi kirjautumalla palveluun.

Voit tehdä pyynnön omien tietojen tarkistamisesta tai päivittämisestä.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä tai haluat käyttää muita rekisteröidyn oikeuksia, lähetä tiedustelusi osoitteeseen asiakastiedot@veho.fi.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai mikäli haluat antaa meille palautetta henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli et tästä huolimatta ole tyytyväinen henkilötietojesi käsittelyyn Vehossa, sinun on mahdollista tehdä asiasta myös valitus tietosuojavaltuutetulle.

SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI EUROOPAN ULKOPUOLELLE?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä. Joissain tapauksissa palveluntarjoaja voi käsitellä tietoja tai niihin voi olla pääsy myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisista maista. Huolehdimme näissä tapauksissa henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Päivitämme tietosuojakäytäntöä tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön tai parhaiden käytäntöjen muuttumiseen. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version tietosuojakäytännöstä verkkosivuiltamme.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME

Keräämme henkilötietojasi silloin, kun tulet asiakkaaksemme, käytät palveluitamme, osallistut järjestämiimme tapahtumiin, käyt koeajamassa auton tai asioit muutoin kanssamme jättämällä yhteydenottopyynnön, tilaamalla uutiskirjeen tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi, keräämällä tietoja siitä mitä ostat ja mitä Vehon palveluita käytät. Hankimme henkilötietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta.

Itse antamasi tai käyttäytymisestäsi keräämämme henkilötiedot

perustiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
tarvittaessa yksilöintiin tarvittava henkilötunnus
syntymäaika
sukupuoli
äidinkieli
tiedot omistamastasi tai käyttämästäsi ajoneuvosta, mukaan lukien sen
rekisterinumero ja alustanumero
markkinointiluvat ja -kiellot
ostamiasi tuotteita ja palveluja koskevat tiedot ja mahdolliset sinulle
tehdyt tarjoukset
maksamisesta kertyvät maksu- ja laskutustiedot
rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana
tutkimuksiin ja kyselyihin antamasi vastaukset
asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
toimipisteidemme valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika ja -paikka
(valvontakameratallenteet eivät sisällä henkilöiden puhetta)
Verkkotunnisteet, kuten IP-osoitteesi ja evästeiden ja muiden vastaavien
teknologioiden avulla kerättävät tiedot.

LUE LISÄÄ EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Muualta saatavat tiedot

Hankimme tietoja yksityisistä rekisteripalveluista, muilta
palveluntarjoajilta ja viranomaisten rekistereistä, kuten
Väestötietojärjestelmä ja Trafi. Mikäli sopimuksen tekeminen kanssasi
edellyttää ulkopuolista rahoituspäätöstä, tarkastamme luottotietosi
ennen sopimuksen solmimista.

MIHIN TIETOJASI TARVITAAN

Tuotteiden ja palvelujen myynti ja asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelemme tietojasi ajoneuvojen, palveluiden ja muiden tuotteiden tilaamiseksi ja toimittamiseksi sinun ja Vehon välisen sopimuksen perusteella sekä hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme sinuun. Tässä tarkoituksessa meidän on usein myös tarpeen varmistaa henkilöllisyytesi.

Tarvitsemme tietojasi myös voidaksemme tarvittaessa olla sinuun yhteydessä koskien tilauksiasi, varauksiasi tai ostamiasi tuotteita tai kun itse otat meihin yhteyttä esimerkiksi lisätietojen saamiseksi tai ajanvarauksen tekemiseksi. Myös näissä tilanteissa henkilötietojesi käsittely perustuu Vehon ja sinun väliseen sopimukseen tai Vehon oikeutettuun etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Markkinointi ja viestintä

Käsittelemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseen. Käytämme tietoja omien tuotteiden ja palveluiden myymiseen, suoramarkkinointiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin. Henkilötietojen avulla voimme personoida ja kohdentaa sinulle tarjontaa, jonka uskomme kiinnostavan sinua.

Käytämme henkilötietojasi myös asiakasviestintään. Voimme lähettää sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia tiedotteita ja ilmoituksia.